Menu główne

Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu cykloid.com jest firma CYKLOiD PRO z siedzibą w Łodzi.

Zgodnie z artykułem z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) administracja będzie chronić powierzone jej dane osobowe oraz nie będzie ich udostępniać osobom trzecim.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zawartych w logach serwera, na którym uruchomiony jest Serwis, wyłącznie upoważnionym organom na podstawie zgodnego z prawem nakazu.

Dane osobowe pobierane przez Administratora

  1. Dane pochodzące z Formularzy umieszczonych na stronie;
  2. Dane pochodzące z logów serwera;
  3. Informacje odczytywane z plików cookies zainstalowanych na urządzeniu końcowym użytkownika.

Ad. 1 - formularze

W serwisie wykorzystywane są dwa formularze: formularz Kontaktu i formularz Zapytania ofertowego.
Zbierane w nich dane osobowe jakimi są adres e-mail i Imię i nazwisko klienta są zbierane wyłącznie do celu kontaktu z klientem
Dane te są ze sobą powiązane.
Klient podaje te dane dobrowolnie, mając możliwość wyboru alternatywnej formy kontaktu z naszą Firmą: jaką jest kontakt telefoniczny, lub poprzez klienta e-mail użytkownika.

Ad. 2 - logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

  • Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • oraz dane dostarczane przez protokół HTTP: czyli nazwę stacji klienta, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika oraz informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnego z prawem nakazu.

Ad. 3 - pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies, których zasady spisane są w oddzielnym dokumencie nazywanym Polityką Cookies.

Kontakt

CYKLOID PRO   Cezary Śliwakowski

email   kontakt@cykloid.com
tel.        507 55 12 44